پرش از ارتفاع یک کابوس

پرش از ارتفاع یڪ ڪابو๛
بـہ صدایت :
بخواب ! چیزے نیست...

خواندט یڪ ترانـہ ے غـᓄـگیـטּ
تڪ نوازے ᓄـرد ساڪسیفونیست

id line : hidden_gir1
id insta : hidden_gir1

آخرین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۹ دی ۹۴، ۱۶:۱۰ - 😎😎😎BAHAR 😎😎😎
    :)
 اسم ندارَم یعنی دارَم ولی معلوم نیس چیستـ
اصلیتَم شمالیهـ و برای لاهیجان هَستم
اندکـ سنی دارَم کهـ دوبرابرش را سختی کشیدَم 9/شهریور/77

دانشجوی معماری بیش نیستَم
شهریوری هستَم با غروری فراوان و احساسی کَم
در دنیا تنهااتاقی , گوشی و لبتاپی دارَم کـ همدم تنهاییم استـ
خانواده ای دارَم کـ دوستشان دارَم 
دوستانی دارَم ک گاهی هستن و گاهی نیستَن 
لاکـ هایی دارَم ک کمی کم تر از خودَم دوستشان دارَم
هیچ کس را اندازه ی خودَم و حتی بیشتر از خودَم دوستش ندارم
واحد دوستاشتنم خودم استـ
اندکـ پولی و کارت اتوبوسی هم دارَم 
همیشه پفکـ هم در اتاقَم دارمـ
رفیق مجازی هَم دارَم به نام های آیلین و مهشید
و دیگر هیچ ..